Roselien Vecht
Boek%20Roselien%20Vecht%202000_Bohn%20Stafleu%20van%20Loghum.jpg

Hoe ben ik deze specialist op het spoor gekomen?

Ik ben deze specialist op het spoor gekomen omdat deze naam vermeld werd in de literatuurlijst van mijn basistekst.

Wie is Roselien Vecht?

Roselien Vecht is een Nederlandse kinder- en jeugdpsychiater.
Zij is de auteur van het boek Munchausen by proxy - gestoord ouderschap - zieke kinderen, 2000, Bohn Stafleu van Loghum

Mogelijke vragen die ik Roselien Vecht wil stellen:

  1. Bestaat er ook een gelijkaardige term voor psychiaters, dokters, psychologen,… die ziektes verzinnen bij gezonde mensen?
  2. Kunt u concreet beschrijven hoe u de MBP-problematiek kunt aanpakken?
  3. In uw artikel beschrijft u vooral hoe moeders de mannelijke dokters beetnemen. Om welke reden worden de vrouwelijke artsen door de moeders gepasseerd?