Referenties

Basisartikels/hoofdstukken van een boek

Titsia Devooght (Syndroom van Down)

Unruh, J. (1999) De zorg voor kinderen met het Downsyndroom. Leuven: Acco.

Mikati Willemyns (Syndroom van Münchhausen by proxy)

Van der Pas, A. (2001). Over Munchausen by proxy. Gestoord ouderschap – zieke kinderen (Vecht, 2000). Tijdschrift voor psychotherapie, 27 (4), 296 -303.

Nele Vandenbulcke(Syndroom van Asperger)

Shore, S., Rastelli, L. (2010). Autisme voor dummies. Amserdam: Pearson Education Benelux bv

Afbeeldingen

http://www.etsy.com/listing/97573772/emotionalfeelingmood-thermometer (emotiethermometer)

Ine Demulder(Chronisch vermoeidheidssyndroom)

Bleijenberg, G. & De Jong, L.W.A. (2000). Chronisch-vermoeidheids-syndroom bij jongeren. In G.A. Bakker (red.), Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties (pp. C 080-1 tot C 080-16). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

Laura D'Haenens(Syndroom van Turner)

De Muinck Keizer-Schrama S., Otten B.J., Van Pareren Y., Kant S., & Breuning M., (2002). Het Syndroom van Turner: Inleiding, klinische-symptomatologie en genetische aspecten & diagnose en behandeling. Tijdschrift van de kindergeneeskunde, 70 (3), 81-122

Valerie Desimpelaere(Syndroom van Spina Bifida)

Laura Weyme(Rettsyndroom)

Demeter, K., Maes, B. (2000). Rettsyndroom vanuit orthopedagogisch perspectief: een literatuurstudie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. 25(2), 58-72

Jelena Vyaene(Syndroom van Gilles de la Tourette)

Van de Wetering, B.J.M., & van Os, E.(2000). Het syndroom van Gilles de la Tourette. In Verhulst, F.C., Verheij, F.(red.), adolescenten psychiatrie( pp. 272-284). Assen: Van Gorcum& Comp.B.V

Anna Drozdova(Nefrotisch syndroom)

Oosterveld M.J.S., Renken-Terhaerdt J.W.M. & van Wijk J.A.E.
Voeding bij nierziekten bij kinderen: informatorium voor Voeding en Diëtetiek (december 2010)

Andere referenties

Titsia Devooght (Syndroom van Down)

Afbeeldingen PowerPoint

http://info.mamaenzo.nl/baby/ontwikkeling-kind-syndroom-van-down.html
http://www.anderadvies.nl/weblog/omdenken-of-de-kunst-van-het-kantelen-van-problemen/
http://www.nature.com/scitable/topicpage/trisomy-21-causes-down-syndrome-318
http://www.leraar24.nl/dossier/971
http://www.ingelicht.be/symptomen-van-het-syndroom-van-down
http://www.sheknows.com/parenting/articles/974255/october-is-down-syndrome-awareness-month

Andere Bronnen
Zie Bronnenlijst

Mikati Willemyns (Syndroom van Münchhausen by proxy)

Encyclo, online encyclopedie Initiaal. (s.d.). Opzoeken: borderline.
Geraadpleegd op datum 1/12/2012, http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=borderline

Nederlands woordenboek. (s.d.). Pathologie.
Geraadpleegd op datum 1/12/2012, http://www.nederlands-woordenboek.com/pathologie

Uitgeverij SWP BV. (2012). Alice van der Pas. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.swpbook.com/auteurs/4

Marpi Design. (s.d.). Professional profile. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.alicevanderpas.nl/pas/profile.html

De Beukeleer, M. (2007). Peter Adriaenssens. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.oudersnet.be/?action=onderdeel&onderdeel=253

UZ Leuven . (2012). Adriaenssens Peter, prof. dr. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.uzleuven.be/pno/183367

tv.Klasse. (2011). Driemaal woordwaarde. Tieners, hou ze vast. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.klasse.be/tvklasse/20062-Tieners-hou-ze-vast

Lessius. (2012). De nacht van de psychologie. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.lessius.eu/nacht-van-psychologie

Segen's Medical Dictionary. (2012). Professor Sir Samuel Roy Meadow. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Professor+Sir+Samuel+Roy+Meadow

Enersen, O.D. (2012). Sir Roy Meadow. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1084.html

Medicalmisdiagnosisresearch (2011). New guidelines issued on 'shaken baby syndrome'. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://medicalmisdiagnosisresearch.wordpress.com/2011/01/06/new-guidelines-issued-on-shaken-baby-syndrome/

Bruna (2012). Munchausen by proxy. Geraadpleegd op 15/12/2012, op http://www.bruna.nl/boeken/munchausen-by-proxy-9789031334049

Afbeeldingen PowerPoint

http://www.imdb.com/title/tt0096764/

http://medicalmisdiagnosisresearch.wordpress.com/2011/01/06/new-guidelines-issued-on-shaken-baby-syndrome/

http://www.guardian.co.uk/education/mortarboard/2010/sep/08/sick-children-sent-to-school

http://63angel.blogspot.be/2012/05/munchhausen-by-proxy-this-is-odd.html

Nele Vandenbulcke(Syndroom van Asperger)

Aston, M. (2008). About Maxine. Geraadpleegd op 4 december 2012 op http://www.maxineaston.co.uk/ (biografie Maxine Aston)

Autisme Centraal. (2012). Autisme Centraal. Geraadpleegd op 17 december 2012 op
http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=1

Encyclo. (s.d.) Opzoeken: communicatiesystemen. Geraadpleegd op 17 december 2012 op http://www.encyclo.nl/begrip/Communicatiesysteem

Online Vandale woordenboek. (s.d.). Opzoeken: pervasieve ontwikkelingsstoornis. Geraadpleegd op 15 december 2012 op https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/zoeken/,DanaInfo=vowb.vandale.be+zoeken.do

Participate!. (s.d.). Autisme in cijfers. Geraadpleegd op 15 december 2012 op http://www.participate-autisme.be/go/nl/what_is_autisme/autisme_in_cijfers.cfm

Psychologiemagazine. (s.d.). Autismedeskundige Peter Vermeulen. Geraadpleegd op 4 december 2012 op http://www.psychologiemagazine.nl/web/Advies/Experts-van-de-laatste-maanden/Autisme-en-normale-begaafdheid-bij-kinderen.htm (Biografie Peter Vermeulen)

Shore, S. (2012). Biography of Stephen Shore. Geraadpleegd op 4 december 2012 op http://www.autismasperger.net/ (Biografie Stephen M. Shore)

Vlaamse Overheid. (s.d.). houdt de examencommissie rekening met een leerstoornis of een handicap?. Geraadpleegd op 15 december 2012, op http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/diploma-behalen/diploma-secundair-onderwijs-behalen-de-examencommissie-secundair-onderwijs/houdt-de-examencommissie-rekening-met-een-leerstoornis-een-handicap

Vlaamse Vereniging Autisme. (s.d.). Vlaamse Vereniging Autisme vzw. Geraadpleegd op 15 december 2012 op http://www.autismevlaanderen.be/pages/vva (uitleg VVA organisatie)

vzw Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme. (s.d.). Missie/Visie. geraadpleegd op 15 december 2012 op
http://www.begeleidingscentrumvoorpersonenmetautisme.be/missie.html (opzoeken standpunt van de organisatie)

Afbeeldingen powerpoint

http://blog.seniorennet.nl/aphrodite/archief.php?ID=42844 (woedeuitbarsting)

http://ongeschikt.punt.nl/index.php?r=1&id=439214&tbl_archief=1 (probleem in omgang met anderen)

http://www.etsy.com/listing/97573772/emotionalfeelingmood-thermometer (emotie thermometer)

Ine Demulder(Chronisch vermoeidheidssyndroom)

De Schrijver, Y. (13 oktober 2012). Fibromyalgie, een hypotheek op de toekomst? Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

(19 maart 2001). Gedragstherapie helpt bij chronisch vermoeidheidssyndroom. De standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

(20 september 2012). Een hoofdverdachte voor het ontstaan van het chronisch vermoeidheidssyndroom is uitgestreept. De standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

(09 maart 2012). Riziv schrapt steun aan referentiecentra voor chronische vermoeidheid. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

(26 december 2011). Een omstreden wetenschappelijke studie die beweert dat een virus de oorzaak is van chronische vermoeidheid gaat de prullenbak in. De standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Lievens, S., Schaut, E. (red.) (1999). Moe en onbegrepen: positief omgaan met chronische vermoeidheid. Tielt: Lannoo.

Lissens, F. Gezinsfunctioneren en psychosomatiek: literatuurstudie en empirisch onderzoek over de relatie tussen chronische vermoeidheid/fibromyalgie en het gezinsfuctioneren.(Theses).

Spaans, J. (2008). Omgaan met chronische vermoeidheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Houdenhove, B. (2009). Herwin je veerkracht: omgaan met chronische vermoeidheid en pijn. Tielt: Lannoo.

http://www.narcis.nl/personpub/RecordID/PRS1309213/Language/nl/pageable/1

http://repository.ubn.ru.nl/browse?type=author&value=Vercoulen%2C+J.H.M.M.%7C159598141&value_lang=en_US

http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=6579

http://psychologymedicine.nl/our-people/projectleaders/name-projectleader-2/

Laura D'Haenens(Syndroom van Turner)

Encyclo, online encyclopedie Initiaal. (s.d.). Opzoeken: Chromosoom.
Geraadpleegd op datum 15/12/2012, http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=Chromosoom

Encyclo, online encyclopedie Initiaal. (s.d.). Opzoeken: Coeliakie.
Geraadpleegd op datum 15/12/2012, http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=Coeliakie

Encyclo, online encyclopedie Initiaal. (s.d.). Opzoeken: Dysgenesie.
Geraadpleegd op datum 15/12/2012, http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=Dysgenesie

Encyclo, online encyclopedie Initiaal. (s.d.). Opzoeken: Osteoporose.
Geraadpleegd op datum 15/12/2012, http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=Osteoporose

vzw Turnerkontakt. (s.d.). Wie zijn wij. geraadpleegd op 15 december 2012 op
http://www.turnerkontakt.be/wiezijnwij/ (doelstelling van de organisatie)

UZ Gent - Zorg. (s.d.). behandeling syndroom van Turner. geraadpleegd op 15 december 2012 op
http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web3/Gezondheidsdossiers/Syndroom+Turner/Behandeling/ (behandeling van het syndroom van Turner in de voorziening)

Afbeeldingen powerpoint:

http://www.erfelijkeziekten.be/ziekten.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Turner_syndrome
http://nl.locual.net/Gezondheid/Aandoeningen_en_Ziekten/Genetische_Stoornissen/Syndroom_van_Turner/

Valerie Desimpelaere(Syndroom van Spina Bifida)

Laura Weyme(Rettsyndroom)

Jelena Vyaene(Syndroom van Gilles de la Tourette)

Anna Drozdova(Nefrotisch syndroom)

Zaagman-van Buuren M.J., van As J.W.M.
Nefrotisch Syndroom: verpleegkundig Vademecum (november 2005)

Van der Heijden AJ & Van Wijk JAE (2010), Werkboek kindernefrologie, Amsterdam : VU boekhandel

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (2010), Artsenwijze Diëtetiek, Eindhoven

Richtlijn voor de vezelconsumptie (2006), Den Haag: Gezondheidsraad

Van der Wardt LA (2001), In: Dieetbehandelingsrichtlijnen

Zaagman-van Buuren M.J., van As J.W.M. Nefrotisch syndroom: Verpleegkundig Vademecum (november 2005).

Bavo Derudder(syndroom van Horner)

Mathias, C.J. (2000), Disorders of the Autonomic Nervous System, in: Bradley, W.G., Daroff, R.B., Fenichel, G.M. and Marsden, C.D. (eds.), Neurology in Clinical Practice, 3rd edn, vol. 2, Butterworth-Heinemann, Boston. (Engels)

Patel, S. and Ilsen, P.F. (2003), “Acquired Horner's syndrome: clinical review”, Optometry, vol. 74, no. 4, April, pp. 245-256. (Engels)

Walton K.A. and Buono, L.M. (2003), “Horner syndrome”, Curr Opin Ophthalmol, vol.14, no. 6, December, pp. 357-63. (Engels)

Afbeeldingen powerpoint

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/76462/syndroom-van-horner-na-spondylodese.htm (spondylodese)
http://www.cpbm.nl/HRV_wat_is_hrv.html (hrv)
http://www.stukjebijbeetje.com/2007/04/harlekijntje.html (harlekijnsyndroom)
http://www.handevries.com/blog/2012/06/ct-scan-longen/ (ct-scan)