Nefrotisch syndroom

DROZDOVA ANNA
1BAO.A3

Nefrotisch syndroom

Inleiding
Nefrotisch syndroom is een zeldzame nierziekte die maar bij 2 gevallen van de 1OO.OOO per jaar voorkomt. Het is een aandoening die zich kenmerkt door de combinatie van 3 symptomen: eiwitverlies in de urine, een verminderde eiwitgehalte van het bloed en een verstoorde verdeling van vocht in het lichaam leidend tot vochtophoping. Maar bij deze drie voornaamste symptomen gaan er noch andere symptomen mee gepaard. Nefrotisch syndroom is aangeboren (primair) of kan verworven zijn op een latere leeftijd als gevolg van een andere nierziekte (secundair). Er bestaan verschillende vormen van Nefrotisch syndroom. Begeleiding en gepersonaliseerde behandeling met medicatie is noodzakelijk.

Processen in het lichaam bij nierinsufficiëntie
Nierinsufficiëntie is een algemene naam voor verschillende nierziektes, die staat voor het tekortschieten van de nieren. Het is een breed begrip waaronder nefrotisch syndroom onder valt. Maar nefrotisch syndroom kan acuut of chronisch zijn. Het is een aandoening in de nieren die zich kenmerkt door eiwitverlies, waardoor het bloed minder vocht bevat en het een hoog vet- en cholesterolgehalte krijgt, waarna vochtophoping in de weefsels plaatsvind die oedemen kunnen veroorzaken. Dit kan een gewichtstoename van 20% tot gevolg hebben doordat de nieren extra zout en water gaan vasthouden. Maar oedemen zijn niet de enigste kwalen van nefrotisch syndroom. Ons bloed wordt gefilterd door de nieren, de nierfilter bestaat uit miljoenen kleine deeltjes en is zo ontwikkeld dat afvalstoffen en water door de filter gaan en zo in de urine terechtkomen, terwijl de stoffen die voor het lichaam belangrijk zijn niet door de filter gaan en in het bloed blijven. Bij nefrotisch syndroom is deze proces verstoord, eiwitten die belangrijk zijn voor het lichaam komen in de urine terecht. Door de slechte werking van de nier zijn de processen van stofwisseling, regulatie van zuur-base-evenwicht van het lichaam en het constant houden van de samenstelling van het bloed, verstoord. Want de nieren spelen een sleutelrol in die processen. Waardoor de gevolgen voor het menselijk lichaam niet mals zijn. De persoon zal extra gevoelig zijn infecties en zal een laag immuunsysteem hebben.

Behandeling
De behandeling van het nefrotisch syndroom bestaat uit immuunsuppressieve medicatie. Dat is medicatie die de werking van het immuunsysteem moet verbeteren. In de meeste gevallen worden ook vocht afdrijvende middelen gegeven voor vochtophoping tegen te gaan. ACE-remmers vormen ook een belangrijk onderdeel van de behandeling want zij gaan eiwitverlies tegen. Bij nefrotisch syndroom is het ook aangeraden om in behandeling te gaan bij een diëtist. Een diëtist zorgt voor gepast voedingsadvies en dieettherapie. Daarbij is het ook noodzakelijk om regelmatig te blijven verschijnen bij een specialist.

Besluit
Nefrotisch syndroom is een zeldzame ziekte. Waarbij de nieren worden aangetast en daardoor hun functies niet meer optimaal kunnen voltooien. Wat verschillende gevolgen voor het lichaam heeft. Maar met een aangepaste behandeling kan de ziekte teruggedrongen worden waardoor de persoon normaal kan blijven functioneren. De ziekte is wel blijvend en behandeling zal centraal staan