Kris Demeter

Wie is hij?

Kris Demeter studeerde orthopedagogie en werkt nu als coördinator in het tehuis ‘Ter Linde’, dit is een tehuis voor werkenden in Asse.
Hij geeft begeleiding en advies aan ouders van meisjes met het Rettsyndroom. Hij werd hiervoor gevraagd door de Belgische Rett Syndroom Vereniging.

Waar heb ik hem gevonden?

Demeter werkte mee aan het artikel dat ik gebruikt heb voor deze synthese.

Contactgegevens

Wakkerzeelsebaan 72,
3018 Wijgmaal.
Tel.: 016-44 61 20.
E-mail: eb.tenorue|retemed.sirk#eb.tenorue|retemed.sirk.

Vragen

1. Wat vindt u belangrijk dat mensen weten over het Rettsyndroom?
2. Wat raakte u het meest in uw onderzoek naar dit syndroom?
3. Wat hoopt u voor mensen met dit syndroom?