Jérôme Lejeune
v_lejeune.jpg

Informatie
Jérôme Lejeune was een Franse wetenschapper en kinderarts die als eerste vaststelde dat het om een chromosomaal probleem ging bij het syndroom van Down. Hij stelde in 1959 vast dat kinderen met het Downsyndroom drie chromosomen in plaats van twee hebben op het 21ste chromosomenpaar. Ook deze persoon kwam regelmatig aan bod in het boek ‘Zorg voor kinderen met het Downsyndroom’ omdat hij toch wel een belangrijke rol heeft gespeeld.

Hoe kwam ik deze persoon op het spoor?
Ik kwam deze wetenschapper op het spoor omdat hij enkele keren vermeld werd in het boek dat ik hanteerde. Hij had een niet te ondderschatten rol in de geschiedenis van het Downsyndroom.