Drs Nicky S J Halbach

Wie is ze?

Halbach.jpg

Halbach is arts-onderzoeker. Ze is verbonden aan het Expertise centrum Rett syndroom van het Gouverneur Kremers Centrum.
Ze verrichte onderzoek naar het Rettsyndroom. De resultaten van haar onderzoek werden dan later ook gepubliceerd op het wereld Rett Syndroom congres in 2008

Contactgegevens

Drs. Nicky S.J. Halbach,
arts-onderzoeker Rett Expertise centrum

Mail: ln.cmum|hcablah.ykcin#ln.cmum|hcablah.ykcin

Telefoonnummer polikliniek Klinische Genetica Maastricht: 043-3875855

Vragen

1. Kent u zelf een iemand met het Rettsyndroom?
2. Wat interesseert er u in geneeskunde?
3. Wat wilt u nog bereiken in uw leven?