Dr. S.G. Kant

Klinisch geneticus

Vakgebied(en):
Dysmorfologie met expertise op het gebied van erfelijke groeistoornissen en erfelijke slechthorendheid
Chromosoomafwijkingen

Patientenzorg:
(Betrokken bij de volgende poliklinieken)

Multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met aangeboren gehoorverlies LUMC
Endogenetica-poli LUMC
Dysmorfologie-poli LUMC
Dysmorfologie-poli Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
Dysmorfologie-poli Ipse de Bruggen in Zwammerdam en Nieuwveen
Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van:

Groeistoornissen
Mentale retardatie & dysmorfologie
Gehoorverlies

Projecten:

Sotos syndroom (promovendus: R. Visser)
Genetische oorzaken van grote en kleine lengte (promovendus: H. van Duyvenvoorde)
Etiologisch onderzoek bij volwassenen met mentale retardatie (promovendus: N. Jelluma)

Contact gegevens:
Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1, Kamer K-5-189

Postzone K-5-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoek adres:
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Tel: +31 (0)71 5268033
ln.cmul|tnak.g.s#ln.cmul|tnak.g.s

Vragen die je zou kunnen stellen?
1. Waarom koos u voor dit beroep?
2. Waar heeft u gestudeerd?
3. Wat fascineert u op dit gebied?