Dr Alice Van der Pas
Alice_van_der_Pas.jpg

Hoe ben ik deze specialist op het spoor gekomen?

Ik ben deze specialist op het spoor gekomen doordat Dr. Van der pas de auteur is van mijn basistekst:
Van der Pas, A. (2001). Over Munchausen by proxy. Gestoord ouderschap – zieke kinderen (Vecht, 2000). Tijdschrift voor psychotherapie, 27 (4), 303.

Wie is Alice Van der Pas?

Dr. Alice Van der Pas is een onderzoeker van opvoeding en ouderschap.
Sinds 1992 is ze fulltime auteur.
Ze heeft ook een functie als redacteur bij tijdschriften die gezinstherapeutische onderwerpen behandelen.

Ze is werd in 2011 winnares van een International Family Therapy Associationa Life-Time Achievement Award .
Ze heeft een erkenning als Ridder in de orde van het Huis van Oranje-Nassau.
Van der Pas is Ere-voorzitter van de Organisatie van het moederbedrijf Counselors 1988 en Erelid van de Nederlandse Vereniging van Burgerlijke en Gezin Therapeuten (NVRG).

Welke boeken schreef ze?

• 'Gezinsfenomenen'
• 'Visies op gezinsbehandeling'
• 'Ouderbegeleiding tussen ergernis en bekommernis'
• 'Handboek methodische ouderbegeleiding'
• 'A serious case of neglect: the parental experience of child rearing'

Mogelijke vragen die ik dr. Van der Pas wil stellen:

  1. Waarom heeft u in het artikel (Over Munchausen by proxy. Gestoord ouderschap – zieke kinderen (Vecht, 2000) in het tijdschrift voor psychotherapie) de gevolgen voor het kind niet aangekaart?
  2. Hoe was uw jeugd?
  3. Wat vindt u van de huidige generatie jongeren?

Klik hier als u de site van Alice Van der Pas wilt bezoeken

E-mailadres:
ln.tenalp|saprednavecila#ln.tenalp|saprednavecila