Bronnenlijst

Syndroom van Down

Blackman, J.A.(1990). Medical aspects of developmental disabilities in children Birth to three. Rockville: Aspen.

Centraal Orgaan Prenatale Screening (2007). Downsyndroom [Brochure]. Bilthoven: RIVM.

De Persgroep Publishing.(12 januari 2012). 80 procent van mensen met downsyndroom heeft slaapstoornis. De Morgen,13.

Dezeure,G.(2012). Onderzoek naar de kwaliteit van leven bij personen met het Down-of Rett-syndroom die lijden aan epilepsie [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Down, J.L.H.(1866).Observations on an ethnic classification of idiots. Clinical Lectures and Reports by the Medical and Surgical Staff of the London Hospital,3,259.

Gicchetti, D., & Beeghly, M. (1990). Children with Downsyndrome. New York: Cambridge University Press.

Hall, J.D; (1992). The Pediatric Clinics of North America. Medical Genetics I. Philadelphia: W.B. saunders co.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (1 juli 2007). Juriwel, art.2.

HOOK, B.H., & Cross, P.K.(1988).Maternal Cigarette Smoking, Down Syndrome in Live Birth and Infant Rate. American Journal of Human Genetics,42,482-489.

Lejeune, J., & Prieur,M.(1959). Etudes des chromosomes somatiques des Neuf Enfants Mongoliens. C.R. Academy of Science,248,1721-1722.

Pas,I.(26 oktober 2012). Koppel bedenkt app voor kinderen met downsyndroom. Gzet van Antwerpen, 44.

Procurur,G.(22 maart 2012). Met Down op de catwalk. Het Nieuwsblad,16.

Tournier, J.(2009). Sterre roze bril. De wereld van het jonge kind.9,27.

Tournier,J.(2009). Sterre handelingsplan? De wereld van het jonge kind. 6,31

Unruh, J. (1999). De zorg voor kinderen met Downsyndroom. Leuven: Acco.

Unruh,J.F.(1991).Behavior Management in T.S.Children. Perspective National Tuberous Sclerosis Association Quarterly,57,4-5

Van Brussel, M., Takken, T.(2008). Mentale retardatie en het syndroom van Down. In Takken, T., Van Brussel,M., & Hulzebos,H(red.), Inspanningsfysiologie bij kinderen (pp.174-181). Utrecht:
Bohn Stafleu van Loghum.

Van Hacht, C.(28 september 2012). Liever excuusmongool dan weggestopt worden. De morgen, 32.

Vuylsteke, C.(29 juni 2012). Geniaal aan de rand van het circus. De Morgen,32.

Syndroom van Münchhausen by Proxy

Höllwarth, M.E. (2009). Physical and Sexual Child Abuse. Prof. Puri, P. (red.), Pediatric Surgery (pp. 213-220). Springer Berlin Heidelberg

Robion, I., Deboutte, D. (1999). Munchausen by proxy : verder kijken dan de term lang is Tijdschrift voor orthopedagogiek,24, p. 90-99

Van Berckelaer-Onnes, I.A. (2002). De perfecte moeder ontmaskerd?. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 41, 501-514

Syndroom van Asperger

Aston, M. (2008). Als je partner Asperger syndroom heeft: een praktische gids met relatieadvies. Amsterdam: Niewezijds.

Aston, M. (2009). Werken aan je Asperger-relatie. Amsterdam: Niewezijds.

Attwood, T. (2007). Hulpgids Aspergersyndroom. Amsterdam: Niewezijds.

De Persgroep Publishing. (8 november 2012). Hemaco houdt conferentie rond leerstoornissen. Het laatste Nieuws. 20.

De Persgroep Publishing. (11 oktober 2012). Dries (21) schrijft boek over autisme. Het Laatste Nieuws. 22

D’hont, W. (1999). De taak van de groepsleider bij de behandeling van pervasieve ontwikkelingsstoornissen - niet anders omschreven (PDD-NOS) in een residentiële kinderpsychiatrische setting [eindwerk]. Kortrijk: Katho HIVV.

Fondelli, T. (2009). Het Syndroom van Asperger. Autisme Centraal, 28(1), 21-26.

Hanot. J. (6 oktober 2012). ‘Ik ben in mijn hoofd gaan wonen’. De Morgen. 50
Iro. (18 oktober 2012). Hacker ontsnapt aan uitwijzing, ‘maar moslims niet?. De Standaard. 17

Myles, B., Trautman, M., Shelvan, R. (2007). Verborgen regels. Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden. Huizen:Pica.

van Berckelaer-Onnes, I. (2009). Autismespectrumstoornissen. In E. Eurelings-Bontekoe, R.Verheul, W. Snellen (red.), Handboek persoonlijkheidspathologie (pp 483-497). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vanmarsenille, K. (19 november 2011). De pijn van het anders zijn. Gazet van Antwerpen. 4

Vermeulen, P. (2001). Asperger Syndroom: de doos van Pandora. Autisme Centraal, 20(1), 2-6.

Vermeulen, P. (2008). …!? Autisme en communicatie. Berchem: Epo.

Vermeulen, P., Degrieck, S. (2008). Mijn kind heeft autisme. Tielt: Lannoo

website

www.landelijknetwerkautisme.nl

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Bazelmans, E., Vercoulen, J.H.M.M., Galama, J.M.D. (1997). Prevalentie van het chronische vermoeidheidssyndroom en het primair fibromyalgie syndroom in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 31, 1520-1523.

Bleijenberg, G., Vercoulen, J.H.M.M., & Bazelmans, E. (1996). Chronische vermoeidheid. In Everaerd (red.), Handboek Klinische psychologie, 6, 1-18. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Jong, L.W.A.M. de, Prins, J.B., Fiselier, Th., Weemaes, C.M.R., Meijer-van den Bergh, E.M.M., & Bleijenberg, G. (1997). Het chronisch vermoeidheidssyndroom bij jongeren. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 31, 1513-1516.

Sharpe, M.C., Hawton, K., Simkin, S., Suraway, C., Hackman, A., Klimes, I., Peto, T., Warrell, D. & Seagroatt, V. (1996) Cognitive therapy for chronic fatigue syndrome: a randomized controlled trial. British Medical Journal, 312, 7022, 22-226

Smith, M.S., Mitchell, J., Corcy, L., McCauley, E.A., Glover, D., & Tenover, F.C. (1991). Chronic fatigue in adolescents. Pediatrics, 88, 195-202

Syndroom van Turner

Dhooge, I., Heylbroeck, P. , & De Vel, E. (2002). Oor- en gehoorproblemen bij het syndroom van Turner. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 3, 91-96.

Elsheikh M., Conway, GS., & Wass, JA. (1999). Medical problems in adult women with Turner’s syndrome.Ann Med, 31, 99-105.

Ford, CE., Jones, KW., & Polani, PE. (1959) A sex chromosome anomaly in a case of gonadal dysgenesis (Turner’s syndrome).

Gicquel, C., Gaston, V., Cabrol, S., & Le Bouc, Y. (1998) Assessment of Turner’s syndrome by molecular analysis of the X chromosome in growth-retarded girls. J Clin Endocrinol Metab, 83, 6.

Gravholt, CH., Weis Naeraa, R. (1997) Reference values for body proportions and body composition in adult women with Ullrich-Turner syndrome. American Journal of Medical Genetics, 72, 403-408.

Huisman, J., Slijper, F. (2002). Psychologische kenmerken van meisjes met het syndroom van Turner. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 3, 111-116.

Landmarks in Medical Genetics,76-78.

Romijn, J., Smit, J. (2007). Endicronologie In Van der meer, J., Stehouwer, C (red.), Interne geneeskunde (pp. 673-727). Bohn Stafleu van Loghum.

Van Vliet, G. (1988). Hormonal changes during development in Turner’s syndrome. Acta Paediatrica,77, 31-37.

Rettsyndroom

(16 juni 2011). Rani tovert dolfijnen uit haar hoed. Het Nieuwsblad, 75

(17 maart 2008). Moeder neemt halftijds zorgverlof voor zwaar gehandicapt dochtertje. Het Volk, 14

Chen, H. (2006). Rett Syndrome. Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling (pp. 839-843). Humana Press

Demeter, K., Maes, B. (2000). Rettsyndroom vanuit orthopedagogisch perspectief. Geraadpleegd op 21 december 2012, op http:/ /www.acco.be/download/nl/10350496/file/tokk_2000-jg25-2-rettsyndroom_vanuit_orthopedagogisch_perspectief.pdf

Kempaiah, Prakasha, Development of protein substitution therapy for Rett syndrome [eindwerk]. Göttingen : Georg-August-Universität Göttingen

Lindberg, B. (1993). Rett syndroom : een praktische handleiding voor ouders, begeleiders en therapeuten. Meerhout : Belgische Rett syndroom vereniging

Maes, B. (2009). Kwaliteitsvolle vraagverduidelijking. Geraadpleegd op 21 december 2012, op http:/ /fokusopemancipatie.mmtools.eu/images/upload/beamaes-watiskwaliteitsvollevraagverduidelijking.pdf

Syndroom van Gilles de la Tourette

Van de Wetering, B.J.M.(1992). Het syndroom van Gilles de la Tourette. Informatie voor patiënten, familieleden en betrokkenen. Geraadpleegd via www.boumanggz.nl/pers/…/verkort-cv-van-de-wetering.pdf

Hoekstra, P.J.(2011). Het syndroom van Gilles de la Tourette: het langer dan een jaar aanwezig zijn van verschillende motorische tics en minstens een vocale tic. Tijdschrift voor psychiatrie, 53, 57.

Cohen, D.J., Leckman, J.F., Mnderaa, R.B.(1985). Neurochemische aspecten van het syndroom van Gilles de la Tourette. Tijdschrift voor psychiatrie, 27, 26-38.

Verheij, F., Wauters, W.(1980). Het syndroom van Gilles de la Tourette. Tijdschrift voor psychiatrie, 22, 29-40.

Porta, M., Servello, M., Sassi, A.(2007). Advances in Gilles de la Tourette Syndrome : preliminary results in a cohort of 10 patients treated with DBS. Van Hilten, B., Nuttin, B.( red.), Proceedings of the Medtronic forum for neuroscience and neurotechnology 2005(pp75-80). springer

Clarebout, B.(2006). Gilles de la Tourette en het onderwijs.[eindwerk]. Torhout: KATHO ReNo.

Van de Wetering, B.J.M., Van Os, E.( 2000). Het syndroom van Gilles de la Tourette. Verhulst, F.C., Verhey, F.( red) jongerenpsychiatrie (pp381). Assen: van Gorcum.

Bijvelds-Ooms, C.(1996). Het syndroom van Gilles de la Tourette: ervaringen van een moeder. Bossum: Thoth.

Glorieux, P., Vanthomme, J.(2010). Zorgzame klas: psycho-educatie voor de basisschool. Leuven: Acco.

Verdellen, C.(1996). Ben ik getict? Over tics en tourettisme. Meppel: Boom.

Syndroom van Horner

Van Gelder, T. (1991). // Het syndroom van Horner: kunnen we er een oogje bij dichtknijpen?//. Rotterdam: Ned Tijdschr Geneeskd.

Hijdra, A., Koudstaal, P.J. and Roos, R.A.C. (2003), Neurologie, 3rd ed, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen.
(Engels) National Organization for Rare Disorders, Inc. (2005), Horner’s Syndrome. Available [Online 2005, Mar 18] (USA)

Allen, C.M.C. and Lueck, C.J. (1999), Diseases of the Nervous System, in: Haslett, C., Chilvers, E.R., Hunter, J.A.A. and Boon, N.A. (eds.), Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 18th edn, Churchill Livingstone, Philadelphia. (Engels)

Clarke, C.R.A. (2002), Neurological Disease, in: Kumar, P. and Clark, M. (eds.), Kumar and Clark Clinical Medicine, 5th edn, W.B. Saunders Company, Edinburgh. (Engels)

Biousse, V., Guevara, R.A. and Newman, N.J. (1998), “Transient Horner's syndrome after lumbar epidural anesthesia”, Neurology, vol. 51, no. 5, November, pp. 1473-1475. (Engels)

Mathias, C.J. (2000), Disorders of the Autonomic Nervous System, in: Bradley, W.G., Daroff, R.B., Fenichel, G.M. and Marsden, C.D. (eds.), Neurology in Clinical Practice, 3rd edn, vol. 2, Butterworth-Heinemann, Boston. (Engels)

Patel, S. and Ilsen, P.F. (2003), “Acquired Horner's syndrome: clinical review”, Optometry, vol. 74, no. 4, April, pp. 245-256. (Engels)

Walton K.A. and Buono, L.M. (2003), “Horner syndrome”, Curr Opin Ophthalmol, vol.14, no. 6, December, pp. 357-63. (Engels)